Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Tiểu học Gia Tân - Gia Lộc - 30297405
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130297901TT GDTX Huyện297
230297501THCS Đoàn Thượng297 http://gl-thcsdoanthuong.haiduong.edu.vn
330297502THCS Đồng Quang297 http://gl-thcsdongquang.haiduong.edu.vn
430297503THCS Đức Xương297 http://gl-thcsducxuong.haiduong.edu.vn
530297504THCS Gia Hoà297 http://gl-thcsgiahoa.haiduong.edu.vn
630297505THCS Gia Tân297 http://gl-thcsgiatan.haiduong.edu.vn
730297506THCS Gia Lương297 http://gl-thcsgialuong.haiduong.edu.vn
830297507THCS Gia Khánh297 http://gl-thcsgiakhanh.haiduong.edu.vn
930297508THCS Gia Xuyên297 http://gl-thcsgiaxuyen.haiduong.edu.vn
1030297509THCS Hoàng Diệu297 http://gl-thcshoangdieu.haiduong.edu.vn
1130297510THCS Hồng Hưng297 http://gl-thcshonghung.haiduong.edu.vn
1230297511THCS Lê Lợi297 http://gl-thcsleloi.haiduong.edu.vn
1330297512THCS Liên Hồng297 http://gl-thcslienhong.haiduong.edu.vn
1430297513THCS Nhật Tân297 http://gl-thcsnhattan.haiduong.edu.vn
1530297514THCS Phạm Trấn297 http://gl-thcsphamtran.haiduong.edu.vn
1630297515THCS Quang Minh297 http://gl-thcsquangminh.haiduong.edu.vn
1730297516THCS Phương Hưng297 http://gl-thcsphuonghung.haiduong.edu.vn
1830297517THCS thị trấn Gia Lộc297 http://gl-thcsgialoc.haiduong.edu.vn
1930297519THCS Tân Tiến297 http://gl-thcstantien.haiduong.edu.vn
2030297520THCS Trùng Khánh297 http://gl-thcstrungkhanh.haiduong.edu.vn
2130297521THCS Toàn Thắng297 http://gl-thcstoanthang.haiduong.edu.vn
2230297523THCS Thống Nhất297 http://gl-thcsthongnhat.haiduong.edu.vn
2330297524THCS Thống Kênh297 http://gl-thcsthongkenh.haiduong.edu.vn
2430297525THCS Yết Kiêu297 http://gl-thcsyetkieu.haiduong.edu.vn
2530297526THCS Lê Thanh Nghị297 http://gl-thcslethanhnghi.haiduong.edu.vn
2630297401Tiểu học Đoàn Thượng297 http://gl-thdoanthuong.haiduong.edu.vn
2730297402Tiểu học Đồng Quang297 http://gl-thdongquang.haiduong.edu.vn
2830297403Tiểu học Đức Xương297 http://gl-thducxuong.haiduong.edu.vn
2930297404Tiểu học Gia Hoà297 http://gl-thgiahoa.haiduong.edu.vn
3030297405Tiểu học Gia Tân297 http://gl-thgiatan.haiduong.edu.vn
3130297406Tiểu học Gia Lương297 http://gl-thgialuong.haiduong.edu.vn
3230297407Tiểu học Gia Khánh297 http://gl-thgiakhanh.haiduong.edu.vn
3330297408Tiểu học Gia Xuyên297 http://gl-thgiaxuyen.haiduong.edu.vn
3430297409Tiểu học Hoàng Diệu297 http://gl-thhoangdieu.haiduong.edu.vn
3530297410Tiểu học Hồng Hưng297 http://gl-thhonghung.haiduong.edu.vn
3630297411Tiểu học Lê Lợi297 http://gl-thleloi.haiduong.edu.vn
3730297412Tiểu học Liên Hồng297 http://gl-thlienhong.haiduong.edu.vn
3830297413Tiểu học Nhật Tân297 http://gl-thnhattan.haiduong.edu.vn
3930297414Tiểu học Phạm Trấn297 http://gl-thphamtran.haiduong.edu.vn
4030297415Tiểu học Quang Minh297 http://gl-thquangminh.haiduong.edu.vn
4130297416Tiểu học Phương Hưng297 http://gl-thphuonghung.haiduong.edu.vn
4230297417Tiểu học Gia Lộc297 http://gl-thgialoc.haiduong.edu.vn
4330297418Tiểu học Tân Hưng297 http://hd-thtanhung.haiduong.edu.vn
4430297419Tiểu học Tân Tiến297 http://gl-thtantien.haiduong.edu.vn
4530297420Tiểu học Trùng Khánh297 http://gl-thtrungkhanh.haiduong.edu.vn
4630297421Tiểu học Toàn Thắng297 http://gl-thtoanthang.haiduong.edu.vn
4730297423Tiểu học Thống Nhất297 http://gl-ththongnhat.haiduong.edu.vn
4830297424Tiểu học Thống Kênh297 http://gl-ththongkenh.haiduong.edu.vn
4930297425Tiểu học Yết Kiêu297 http://gl-thyetkieu.haiduong.edu.vn
5030297301Mầm non Đức Xương297 http://gl-mnducxuong.haiduong.edu.vn
5130297302Mầm non Gia Lương297 http://gl-mngialuong.haiduong.edu.vn
5230297303Mầm non Gia Xuyên297 http://gl-mngiaxuyen.haiduong.edu.vn
5330297304Mầm non Nhật Tân297 http://gl-mnnhattan.haiduong.edu.vn
5430297305Mầm non Phạm Trấn297 http://gl-mnphamtran.haiduong.edu.vn
5530297306Mầm non Quang Minh297 http://gl-mnquangminh.haiduong.edu.vn
5630297307Mầm non Phương Hưng297 http://gl-mnphuonghung.haiduong.edu.vn
5730297308Mầm non Gia Lộc297 http://gl-mngialoc.haiduong.edu.vn
5830297309Mầm non Trùng Khánh297 http://gl-mntrungkhanh.haiduong.edu.vn
5930297310Mầm non Toàn Thắng297 http://gl-mntoanthang.haiduong.edu.vn
6030297311Mầm non Thống Nhất297 http://gl-mnthongnhat.haiduong.edu.vn
6130297312Mầm non Thống Kênh297 http://gl-mnthongkenh.haiduong.edu.vn
6230297313Mầm non Hoa Hồng297 http://gl-mnhoahong.haiduong.edu.vn
6330297314Mầm non Đoàn Thượng297 http://gl-mndoanthuong.haiduong.edu.vn
6430297315Mầm non Đồng Quang297 http://gl-mndongquang.haiduong.edu.vn
6530297316Mầm non Gia Hoà297 http://gl-mngiahoa.haiduong.edu.vn
6630297317Mầm non Gia Tân297 http://gl-mngiatan.haiduong.edu.vn
6730297318Mầm non Gia Khánh297 http://gl-mngiakhanh.haiduong.edu.vn
6830297319Mầm non Hoàng Diệu297 http://gl-mnhoangdieu.haiduong.edu.vn
6930297320Mầm non Hồng Hưng297 http://gl-mnhonghung.haiduong.edu.vn
7030297321Mầm non Lê Lợi297 http://gl-mnleloi.haiduong.edu.vn
7130297322Mầm non Liên Hồng297 http://gl-mnlienhong.haiduong.edu.vn
7230297324Mầm non Tân Tiến297 http://gl-mntantien.haiduong.edu.vn
7330297326Mầm non Yết Kiêu297 http://gl-mnyetkieu.haiduong.edu.vn
7430297327Mầm non Sunshine297 http://gl-mnsunshine.haiduong.edu.vn
 
Trang thông tin điện tử trường Tiểu học Gia Tân
Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 02203716158
Trưởng ban biên tập: Lương Thị Lan Anh - Hiệu trưởng. Email: anhphgt@gmail.com